Contact:

Mei 2020

De lente is hier. En we leven in een veranderde wereld. Alles staat stil. Alles? Nee, sommige dingen gaan door. Onder andere de bouw. De eerste nieuwbouwhuizen hebben zelfs al daken! En de bouwer is druk in de weer geweest met het verzetten van grond. Eerst is alles afgegraven, ook alle grond rond de vlier. Er werd heel kundig om de vlier heen gewerkt! De vijfwal is doorgetrokken en er is al nieuwe grond teruggeplaatst op de plaats waar de Tuin der Tuinen zal worden aangelegd! Vorig jaar zaaiden we stiekem wat bloemen onder de vlier; die zijn mooi opgekomen en staan nog net binnen de hekken die rondom de vlier waren geplaatst ter bescherming tijdens de werkzaamheden! De ontwikkeling van het gebied is dus in volle gang, maar door alle Corona-maatregelen maken we even pas op de plaats. We komen weer bijeen zodra dat mogelijk is, om de verdere ontwikkeling van de tuin op te pakken! Ondertussen plaatsen we ook vaak updates op onze Instagram pagina! Mocht je het leuk vinden om ons te volgen op dat kanaal, dan kan dat via deze link: www.instagram.com/tuindertuinenhouten


November 2019

De grond is voor een groot deel gesaneerd, van de grond rond de vlier en onder de betonnen platen (de plek waar de Tuin der Tuinen zal worden aangelegd) zijn proefmonsters genomen. Er wordt gekeken of die grond ook gesaneerd moet worden. De mogelijkheid om alvast een tijdelijke tuin rond de vlier aan te leggen, laat daarom nog op zich wachten, maar...we hebben zeker niet stil gezeten!


Eind september, op Nationale Burendag, kwam een grote groep belangstellenden bijeen om samen invulling te geven aan het ontwerp van de tuin. Onder begeleiding van Hemelse Natuur ging een groep van 40 bestaande bewoners, nieuwe bewoners die een huis hebben gekocht in de Kiem (het aangrenzende nieuwbouwproject) en betrokken Houtense partijen samen aan de slag om ideeën vorm te geven. Tijdens de workshop werd gebrainstormd in zes verschillende groepen en elke groep presenteerde naderhand de resultaten. Met die resultaten gaan de ontwerpers van Hemelse Natuur aan de slag. Zij zullen proberen om verschillende elementen die tijdens de brainstormsessie naar voren kwamen, een plek te geven in het ontwerp van de tuin.

Enkele reacties van deelnemers aan de workshop:

Rita, Kind & Co: "Prettig vond ik dat wij als kinderopvang organisatie mee hebben kunnen denken over de invulling van het stuk grond naast de BSO en Peutergroep de Vlinder. Door met elkaar in gesprek te gaan kwamen mooie en vernieuwende initiatieven naar voren. Wat naar mijn inziens de samnhang met de verschillende groepen in de buurt ten goede komt. Hopelijk blijft het een mooie ontmoetingsplek in de wijk!"

Dick & Manna, bestaande bewoners: "Afgelopen zaterdag (28 september) waren wij aanwezig bij het brainstormen over de inrichting van de Tuin der Tuinen. Er was veel belangstelling van allerlei 'stakeholders': bestaande bewonders (zoals wij), nieuwe bewoners uit 'de Kiem', allerlei specialisten waaronder de imker van Houten. Wij zaten in het brainstorm groepje over insecten en natuur. Ook kinderen zoals Jasmijn en Sarah brainstormden mee. Als het aan ons groepje ligt verwelkomen wij wilde bijen, andere insecten en egels in een speciaal voor hen ontworpen hemelse natuur die steeds in bloei staat. Zij gaan een mooie toekomst tegemoet in de Tuin der Tuinen, die niet alleen mensen met elkaar verbindt, maar ook nog dieren en mensen."

Martijn Bos, toekomstige bewoner: "Ik vond het erg leuk om diverse bewoners te ontmoeten, zowel bestaande als toekomstige. Opvallend dat zoveel van de nieuwe bewoners, nu ook al in de buurt wonen! Ik denk dat het gezamelijke tuin-concept een heel leuk buurt-bindmiddel kan worden. Wat ik me gedurende de dag ook realiseerde, is dat het succes heel erg zal afhangen van de klik die er te zijner tijd wel of niet zal zijn tussen ons allen (of in elk geval een aantal van ons). En anderzijds, dat het heel belangrijk is om een realistisch beeld te hebben van wat haalbaar is. Ik denk aan een leuke, groene, centrale plek waar we eens in de zoveel tijd met elkaar lekker buiten aan de slag kunnen en die als contactplaats fungeert, en -zeker in eerste instantie- ook niet meer dan dat. Waarschijnlijk zullen de gemeente, de ontwikkelaar en Hemelse Natuur ons behoeden om niet teveel tegelijk te willen."

Marjolein & Jasmijn, bestaande bewoners: "De kennismaking bingo was een leuke ijsbreker! Het was ontzettend leuk om met elkaar te brainstormen over 'kinderen en educatie'. Enthousiast en verbindend aan de gang met een geweldige top 3! We kunnen niet wachten om het resultaat te zien!"
Jasmijn: "Ik vond het leuk omdat ik een prijs heb gewonnen bij de kennismaking bingo, de eerste prijs nog wel! Ik heb de bijenkorf gekozen. Ik vond het leuk omdat ik mocht schrijven bij de workshop insecten en natuur en dat je zelf mocht kiezen waar je zat. Over dieren en bloemen en bijen."

Niels Dokkuma, toekomstige bewoner: "Uitstekende bijeenkomst om alvast samen over de inrichting van het bewonersinitiatief na te denken en verder te krijgen. Leuk om nieuwe buurtgenoten alvast te zien en spreken, evenals verschillende personen die hier vanuit de gemeente Houten of projectontwikkelaar mee te maken hebben. Helemaal geslaagd dus!"

Jules Tonneijk, projectleider Gemeente Houten: "Verfrissende en leuke workshop. Eindelijk eens een initiatief waarbij huidige en toekomstige bewoners bij elkaar betrokken zijn. Goed te zien dat het 'buurtgevoel' op dit moment al ontstaat."

Juni 2019


Deze mooie dronevideo werd gemaakt door Ernst Raanhuis. We hopen dit stuk achter de vlier, waar nu nog oude betonplaten liggen, om te toveren tot een mooie groene oase! Een mooie plek op aarde:)

----------

We hebben post! Een hele mooie brief van Jasmijn, een van onze jongere initiatiefnemers/bewoners. Ook alle jonge mensen in deze buurt zijn waardevol aan het meedenken over de inrichting van de Tuin der Tuinen! Dankjewel Jasmijn!

April 2019

We hebben inmiddels het ontwerp van de groen inrichting van de nieuwe wijk gepresenteerd gekregen. De ruimte voor de tuin der tuinen is opgenomen in het ontwerp. Parkeerplaatsen en parkeerlus zijn van de baan. Daar waar nu betonplaten liggen komt een grasveld met daarin op verschillende plekken uitgespaarde ruimtes. Deze ruimtes mogen we als bewoners, school en andere betrokken partijen naar eigen ontwerp inrichten. Bestemming: Tuin der Tuinen.

De hekken staan inmiddels om de vlier en daarmee blijft deze beschermd. De grond zal eerst gesaneerd worden. Het appartementencomplex wordt als laatste gebouwd en het ontwerp daarvan is helaas nog niet helemaal rond, maar daar wordt hard aan gewerkt.

De realisatie van de tuin zal dus in etappes plaatsvinden waarbij we telkens in de gaten houden welk deel gerealiseerd kan worden. Het streven is om eind dit jaar alvast een (mogelijk tijdelijke) tuin rond de vlier aan te leggen zodat er al iets is wat ons verbindt.

Onze plannen tijdens de buurtborrel om iets moois te creëren krijgt achter de schermen volop vorm. Zichtbaar duurt het nog even, zoals het hele project in het maisveld nog even duurt:)De hekken staan om de vlier heen, zodat deze goed zal worden beschermd tijdens de bouw. En we hebben een mooie banner om de Tuin der Tuin te promoten kunnen maken met behulp van steun van Jansen Bouwontwikkeling B.V. Hierdoor kunnen we het idee van de Tuin der Tuinen promoten en ons burgerinitiatief-enthousiasme overbrengen op anderen. Jules Tonneijck, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Houten, ging samen met bewoners op de foto met de banner.PS: Wat zou het mooi zijn als de Vliervlinder (Ourapteryx sambucaria) onze 'Tuin der Tuinen-vlier' ontdekt!

December 2018
November 2018 - Winnaar Groene Keus 2018!

Het is gelukt!!! We zijn met 1155 stemmen winnaar geworden van de Groene Keus 2018 van het DuurzaamheidsFonds Houten. We zijn iedereen die heeft gestemd op 'de Tuin der Tuinen' enorm dankbaar! We hebben zoveel enthousiaste reacties gekregen op ons initiatief! Dat geeft mooie energie! Bedankt!


Na het in ontvangst nemen van de trofee (gemaakt door de mensen van TinkerinQ) samen op de foto met wethouder Hilde de Groot (Foto: Hilde de Groot)
September 2018

Eind augustus hielden de bewoners van alle even en oneven nummers van de Narcissentuin in Houten de jaarlijkse buurtborrel. Op de plek waar vorig jaar ons plan voor de Tuin der Tuinen ontstond, kwamen we samen naast het (voor het laatst) wuivende maisveld.

Om onze wensen voor de Tuin der Tuinen tastbaar te maken hingen we met de buurt wenskaartjes op in de Vlier. Kaartjes in de vorm van blaadjes, waarop iedereen kon schrijven wat hij of zij voor de tuin wenst. Terwijl de Vlier langzaam zijn blad verliest, blijven onze wensen hangen. Wie weet komen ze ooit uit! Wat is jouw wens?!

----------


Het maïsveld is weer leeg. Er is geoogst en het veld ligt er leeg bij...
op een enkele plant na;) (Bedankt voor de foto! Foto: Anouk Brouwer)
Juni 2018

Gemeente Houten heeft met de initiatiefnemers een gesprek gevoerd. Dit gesprek is vastgelegd in een verslag. Onderstaand vind u de belangrijkste afspraken uit dat gesprek.

Gemeente Houten en Jansen Bouwontwikkeling B.V. gaan samen met initiatiefnemers een een plek voor het initiatief de Tuin der Tuinen rond de vlier creëren. Omvang en locaite moet nog wroden bepaald. De gemeente zal contact opnemen met de initiatiefnemers.
Gemeente Houten gaat zich inzetten om de vllier gelegen op het bouwterrein van De Kiem van Houten (gesitueerd aan de Narcissentuin naast de peuterspeelzaal en de school de Vlinder, zie Bijlage 2) te behouden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een hek. Zij gaan dit punt onder de aandacht brengen bij Jansen Bouwontwikkeling B.V.
Gemeente Houten nodigt de initiatiefnemers uit om tenminste één keer mee te denken over de indeling van de openbare ruimte en het gebouw in 2018. De Gemeente geeft aan welke ondersteuning zij levert als doelgroepen met een beperking worden gehuisvest in het bouwblok van Viveste, bijvoorbeeld bij het betrekken van alle doelgroepen bij de tuin.

Link naar het 'Verslag participatieperiode Grassen Noord'24 april 2018

Op maandag 16 april is er een inloopavond geweest bij de gemeente Houten, speciaal ter gelegenheid van de nieuw te bouwen huizen (De Kiem van Houten). Wij hebben de contacten met de gemeente en projectontwikkelaar aangehaald en zullen in de maand mei met deze partijen om de tafel gaan zitten om te kijken of we het plan voor de Tuin der Tuinen concreter kunnen maken!7 november 2017

Spontaan ontstaan tijdens een buurtborrel afgelopen zomer: het idee voor de Tuin der Tuinen. Een tuin voor en door bewoners! Op de tekeningen van de oude projectontwikkelaar zagen wij een groene ruimte, grenzend aan de wijk De Tuinen, naast Basisschool de Vlinder ingetekend staan (precies op de plek waar wij onze buurtborrels hebben gehouden!). Zou het niet mooi zijn om op die plek, tussen de ingetekende bomen een vlindertuin te realiseren? Het oude maisveld zal helaas verdwijnen, maar misschien kunnen we op deze manier de natuur in onze directe omgeving helpen! Een tuin die bijdraagt aan de natuur, aan vlinders en bijen (en direct ook een oplossing is voor vallend regenwater). En een plek die voor verbinding kan zorgen tussen oude en nieuwe bewoners!

Via deze site willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het plan wordt door omarmd door bewoners, Basisschool de Vlinder is enthousiast. Het eerste contact met de gemeente Houten en de nieuwe projectontwikkelaar is gelegd: er klinken hier en daar al enthousiaste reacties op ons plan! To be continued!

Fotografie ©Anja Roubos